EĞDİ BAŞINI

Gitmişti makama arzuhal için

Bey dedi yutkundu eğdi başını

Bir azar yedi ki oldu o biçim

Şey dedi yutkundu eğdi başını

 

 

Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı

Gözler çakmak çakmak benzi sapsarı

Bir konağa baktı alttan yukarı

Vay dedi yutkundu eğdi başını

 

Çekti ayakları kahveye vardı

Açtı tabakasın sigara sardı

Neden sonra garsonu gördü

Çay dedi yutkundu eğdi başını

 

İçmedi masada unuttu çayı

Kalktı ki garsona vere parayı

Uzattı çakmağı ve sigarayı

Say dedi yutkundu eğdi başını

 

Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş

Sandım can evine döktüler ataş

Sordum memleketin nere gardaş

Köy dedi yutkundu eğdi başını

 

Yürüdü kör topal çıktı şehirden

Ağzına küfürler doldu zehirden

Salladı dilini vazgeçti birden

Oy dedi yutkundu eğdi başını

Abdurrahim Karakoç