Kavram kargaşası, zihinsel ve toplumsal gevşemelere ve çalkantılara yol açar. Kavram üzerindeki anlaşmazlıklar kuşaklar ve sınıflar arasındaki mesafeyi artırır.
Bu sıkıntıyı toplum olarak uzun zamandan beri yaşıyoruz. Bunun nasıl bir tahribe yol açtığını fikir çilesi çekenler bilir.
Bu kavram kargaşası Din'i tanımada, onu anlamada ve ifade etmede olursa sıkıntının boyutları daha da büyük olur.
Allah'ın Dini'ni yanlış anlamak, eksik tanımak, onu eksik yaşamaya sebep olur.
Bunun da zararları sayılamayacak kadar çoktur. Üstelik günümüzde İslama sevgi beslemeyen pek çok kişi, kurum ve kuruluş ellerinden geldiği kadar onu yanlış tanıtmaya, öğretmeye çalışıyorlar.
Onu ya kendi kavramları ile anlatmaya, ya da İslama ait terim ve kavramların içini boşaltıp kendi arzularına göre doldurarak sunmaya çalışıyorlar.
Böyle bir durumda müslümanlar maalesef dinlerini o dini sevmeyenlerden, o dine hasımlık duyanlardan öğrenmek zorunda kalıyorlar.
İslam, kendini bütün insanlığa kendi diliyle takdim ediyor.
Önemli olan o dile yakın olmak, o dili samimi bir şekilde anlamaya çalışmaktır.
İnsanlar İslamı ancak onun kaynaklarından ve o kaynaklara ihlaslı bir şekilde bağlananların açıklamalarıyla öğrenebilirler.
Bu çalışma İslamı, onu kendi kaynaklarından ve kendi dilinden anlama çabası, İslami kavramları daha iyi bir şekilde öğrenebilme gayretidir.
Çaba bizden, tevfik ve kabul etme Allah'tandır.

TANITIM YAZISI

Bir inancın, bir düşüncenin, bir fikrin anlaşılmasında en önemli faktör kullanılan kelimelerin herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmasıdır. Çünkü insanlar kelimelerle konuşur ve kelimelerle anlaşırlar. Aynı kelimeleri konuşanlar, ya da bir kelimeye aynı anlamı yükleyenler daha rahat anlaşırlar.

İşte bu ihtiyaçtan hareketle günümüzün araştırmacılarından Hüseyin K. Ece, kavramlar konusunda bugüne kadar yapılmış çalışmalardan daha farklı, daha kapsamlı bir eser hazırladı. İslâm'ın Temel Kavramları isimli bu önemli araştırma 800 sayfadan oluşuyor ve İslam'ın anlaşılmasını sağlayacak tüm kavramları kapsıyor. Bu kitapta yer alan kavramlar sadece bir kelime tanımıyla sınırlı bir yapıda incelenmiyor, ayrıca bu kavramların Kur'an’da ve hadislerde kullanılış şekli ve yerleri de örnekleriyle gösteriliyor.

Bilindiği gibi, İslam'ın yanlış anlaşılmasının veya anlaşılamamasının en önemli faktörlerinden birisi ona ait kavramların mahiyetinin bilinmemesidir. Kavramlar, düşüncemizin ve dünya görüşümüzün kalıba dökülmüş ifadeleridir. Onlarla konuşur, onlarla anlaşırız. İnsanlarla tanışmanın ve bilişmenin araçlarıdır onlar. Dilin ifadeye dönüşü, kelimelerin ilimde, edebiyatta ve inanç dünyasında yeniden canlanışıdır kavramlar.

Kavramları anlamak ve yerli yerinde kullanmak insandaki iç dengenin korunmasını sağlar. Onlar üzerinde ortak anlayışa ulaşmak, kişiler ve toplumlar arasındaki barışı çoğaltır, zenginleştirir.

Kavram kargaşası zihinsel ve toplumsal gevşemelere ve çalkantılara yol açar. Kavram üzerindeki anlaşmazlıklar kuşaklar ve sınıflar arasındaki mesafeyi artırır. Bu sıkıntıyı toplum olarak uzun zamandan beri yaşıyoruz. Bunun nasıl bir tahribe yol açtığını fikir çilesi çekenler bilir. Bu kavram kargaşası dini tanımada, onu anlamada ve ifade etmede olursa sıkıntının boyutları daha da büyük olur. Allah'ın dinini yanlış anlamak, eksik tanımak, onu eksik yaşamaya sebep olur. Bunun da zararları sayılamayacak kadar çoktur.

Üstelik günümüzde İslâm'a sevgi beslemeyen pek çok kişi, kurum ve kuruluş ellerinden geldiği kadar onu yanlış tanıtmaya, öğretmeye çalışıyorlar. Onu ya kendi kavramları ile anlatmaya, ya da İslâm'a ait terim ve kavramların içini boşaltıp kendi arzularına göre doldurarak sunmaya çalışıyorlar. Böyle bir durumda Müslümanlar maalesef dinlerini o dini sevmeyenlerden, o dine hasımlık duyanlardan öğrenmek zorunda kalıyorlar.

 İslâm, kendini bütün insanlığa kendi diliyle takdim ediyor. Önemli olan o dile yakın olmak, o dili samimi bir şekilde anlamaya çalışmaktır. İnsanlar İslâm'ı ancak onun kaynaklarından ve o kaynaklara ihlaslı bir şekilde bağlananların açıklamalarından öğrenebilirler.

İşte bu nedenle Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları ile İslâm'ı kendi kaynaklarından ve kendi dilinden anlatmaya çalışmış ve bu konudaki çalışmalara bir yenisini, fakat en kapsamlısını kazandırmış.

Beyan Yayınları'nca yayınlanan bu önemli eser, İslâm hakkında bilgi edinmek isteyen kimselere yüzlerce kitap okunarak elde edilebilinecek bir bilgi hazinesi sunuyor.

2003 PLATFORM'da