De SIGV had hier twee doelen mee; inhoudelijk en religieus.

 

De imams leren elkaar beter kennen, spenderen tijd met elkaar, wisselen gedachten uit enz. Een paar imams zijn net begonnen met hun werk in de geestelijke verzorging. Middels deze reis hebben ze met imams ontmoet die meer ervaring hebben in het vak en de mogelijkheid gekregen om te praten over ervaringen.

 

Op elke plek die wij bezochten hebben verschillende imams informatie gegeven over die plek; waar zijn we, wat betekent deze plek voor de moslims, wat is er in de geschiedenis gebeurt op deze plek, hoe kunnen wij de betekenis van deze plek nu verstaan en hoe dragen wij dit over naar onze werk.

 

Het religieuze aspect van deze studiereis is zeer belangrijk. Makkah en met name de Kabah is heilige plek voor de moslims. Het is tevens een bedevaartsoord. Tijdens het offerfeest komen moslims massaal naar deze plek en worden hadji (pelgrim).

 

De pelgrimstocht (hadj) is veplicht voor iedere moslims die in staat is deze uit te voeren. Buiten de hadj is er voor moslims de gelegenheid om naar Makkah te komen en de Kabah te bezoeken. Dit noemt Umrah. Dat is niet verplicht maar een aanbeveling van Koran en de Profeet Mohammed.

 

Wij combineerden onze studiereis met de umrah. Wij reisden met 28 man, waarvan 25 imams en 3 bestuursleden van de SIGV.

 

Wij vertrokken op 6 april van Schiphol en de volgende ochtend kwamen we aan op Ceddah vliegveld. We namen daar een bus naar Makkah. Gelukkig waren wij precis op tijd voor het ochtendgebed bij de Kabah.

 

Tijdens de overstap in Cairo hadden we onze umrah kleding ( ihraam) aangetrokken. Dit zijn twee grote baddoeken. Dit is een verplicht ritueel voor de hadj en umrah. Het moet gebeuren vóórdat men de Mieqaat passeert. De mieqaat zijn grensplaatsen waar men de ihraam-staat dient aan te nemen alvorens men de gewijde grond Al Haraam betreedt.

 

Sommige handelingen zijn verboden tijdens de ihraam-staat. Voorbeelden hiervan zijn voor mannen het hoofd en gezicht bedekken, voor vrouwen gezicht en handen bedekken, haren knippen, scheren, kleren uittrekken, nagels knippen, parfum gebruiken, jagen op wild, geslachtsgemeenschap, onreine of kwetsende taal gebruiken, kwaadsprekerij, takken breken op de heilige grond.

 

Tijden de umrah hebben we zeven rondjes om de Kabah heen gelopen. Dit noemt men thawaaf. Na de thawaaf deden we het gebed achter de Maqam Abraham en we dronken Zamzam. We deden ook de sa'y (het rituele heen en weer lopen) tussen de heuvel Shafa en Marwah. Na de sa´y knipten we onze haar. De Ihraam-staat is hierna opgeheven en we mochten onze gewone kleding weer aan.

 

De volgende dagen probeerden we zo vaak mogelijk het gebed te verrichten in de Masjid Al-Haram want elk gebed in dit moskee is meer waard dan in elk andere moskee.

 

Wij hebben een bezoek gebracht aan heilige plekken zoals de Noer-berg waarop de Profeet Mohammed zijn eerste openbaring heeft gekregen van Allah, de eerste begraafplaats van Makkah, Hoedaybiyah waar de belangrijke akkoord tussen De Profeet en zijn vijanden was plaatsgevonden, de Hira-grot waar de Profeet zich tijdens de Hicjrah drie dagen heeft verstopt.

 

Wij hebben ook de twee belangrijke steden van Saudi-Arabie; Ceddah en Taaif bezocht.

 

Na zeven dagen hebben we onze koffers gepakt en zijn naar Madinah gegaan. Madinah is de tweede heilige plaats voor moslims. De Profeet heeft daar gedurende tien jaar gewoond. Zijn begraafplaats ligt daar. Nast zijn begraafplaats staat een grote moskee die oorspronkelijk door hem is gebouwd.

 

We hebben ook zijn begraafplaats bezocht en meerdere malen gebeden in zijn moskee.

 

Wij waren op 18 april 2006 weer thuis.

 

Elke plaats die ik daar gezien heb waren allemaal indrukwekkend voor mij. Daar voel je een hele bijzondere sfeer. Tijdens de ihraam-staat ben je heel weinig verbonden met wereldse zaken. Je bent net zoals een nieuwe leven in de Dag des Oordels. Je bent alleen, je denk aan jezelf. Je bent met je God en met je daden. Je voelt de nabijheid van God. God is altijd dicht bij je maar daar voel je het meer.

 

De Kabah is een heel eenvoudig en oud gebouw, het heeft geen waarde wat betreft architectuur, grootheid of kostbaarheid. Dit maakt de betekenis des te belangrijker.

 

Toen ik de Kabah voor het eerst zag kreeg ik heel aparte gevoelens. Je kan het je niet voorstellen. Zoiets heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Je hebt het gevoel dat je een liefde hebt ontmoet die je jarenlang aan het zoeken was.

 

Ik dacht ook aan de vrouw van Abraham tijdens de sa´y. Abraham heeft haar en haar baby naar een onbewoonde plek in de woestijn gebracht met weinig voedsel en water. Toen hun water op was, zocht Hacjer naar water tussen de Shafa en Marwah heuvel. Het was boeind en indrukwekkend. Een regilieze vrouw handelde zo goed en zo moedig.

 

Er komen duizenden (of miljoenen) mensen vanuit verschillende landen naar Mekkah. Ze zijn zo min mogelijk onaardig tegen elkaar. Je ziet daar weinig tot geen ruzie en wanorde. Vooral de Madinaanse mensen zijn erg vriendelijke, bescheide mensen. Ik heb nooit zulke aardige mensen meegemaakt.  

 

Ik kan zulke ervaringen gebruiken voor mijn werk. Moslims zijn gevoelig over de heilige plaatsen. Verhalen over deze plaatsten geven hen positieve gedachten. Ze krijgen meer hoop voor de toekomst en verwachten meer vergiffenis van God.

 

25.04.2006

Huseyin K. Ece

Rotterdamse Detentie Centrum