7)- Ayah 26 en 27 van Surah Al-Imran

8)- Ayah 54,55 en 56 van Surah Al-Irah ( Inna Rabakoemoe Allah…)

9)- Ayah 110 en 111 van Surah Al-Isra

10)- Ayah 110 van Surah Al-Kahf

11)- Ayah 115 en 116 van Surah Al-Mu`minoen

12)- Sura Yassin van Ayah 1 tot ayah 9

13)- Sura  Wassafat van Ayah 1 tot ayah 10.

14)- Ayah 29 van Surah Al-Fatah

15)- Ayah 21 tot 24 van Sura Al-Hasjr ( Lou Anzalnaa Hadal Koran…)

16)- Sura  Alam-nasjrah

17)- Sura Inna Anzalnaa

18)- Sura Qoel Hoewa –Allah ( 3 kier )

19) –Sura Qoel Aoedoe Bribil-Falaq en

20)- Sura Qoel Aoedoe Bribin-naas

21)- Salaat Alan-Nabi.