Wij, de Islamitische Geestelijke Verzorgers (IGV), besteden daarom uitgebreid aandacht aan de beleving van de Ramadan in onze inrichting.

Alvorens in te gaan op de manier waarop, wordt hier informatie gegeven over het vasten en de beleving daarvan onder moslims in het algemeen.

Vasten is in de Islam onthouding van eten, drinken (inhoudende alle dingen die in de maag gaan, ook roken) en seksuele relatie gedurende de dageraad tot zonsondergang.

Met het vasten wordt als het ware het lichaam in bedwang gehouden en de ziel versterkt. Om het lichaam onderdaan van de geest te maken moet de kracht van het lichaam verbroken en die van de geest versterkt worden.

Zo mag een moslim het vasten als vasten interpreteren wanneer die naast het zich onthouden van het eten, drinken en seksuele relaties ook de Ramadan aangrijpt om het eigen `ik` te trainen en zich geestelijk te reinigen. Dit zou dan betekenen dat hij/zij intensiever en alerter omgaat met zijn handelingen, gevoelens en gedachten. Niet alleen de maag en de geslachtdelen onthouden van hun functie maar het hele lichaam zou moeten vasten. De handen moeten geen onrecht plegen en de tong dient niet te liegen, de ogen dienen niet te kijken naar wat niet toegestaan is, de oren dienen te onthouden van wat niet deugdelijk is etc.

Hiermee samenhangend is er een intensiever sociaal en religieus leven. Het religieuze gedeelte komt tot uitdrukking in het extra bidden, speciale gebedsdiensten en onderricht in de moskee etc. Het sociale gedeelte komt tot uiting in bijdragen en aalmoezen geven aan armen en veelvuldig extra uitnodigen van vrienden, familie en kennissen voor maaltijden, waar extra lekkernijen worden geserveerd.

Wanneer is de begintijd van Ramadan?

Moslims gebruiken de zogenaamde maankalender voor het begin van een aantal rituele zaken. De Islamitische kalender heeft 12 maanmaanden en 354 dagen. Een maanmaand heeft niet minder dan 29 dagen en niet meer dan 30 dagen. Daarom schuift de Ramadan elk jaar 10 á 11 dagen naar voren. Volgens de Islam is de begintijd van de Ramadan: het moment van het verschijnen van de nieuwe maan, welke in principe met het blote oog waargenomen wordt.

 

Ramadan in de gevangenis

Natuurlijk is het niet mogelijk om de sfeer van de Ramadan buiten de gevangenis ook hier te beleven maar wij proberen om binnen de mogelijkheden daar aandacht aan te besteden. Zo wordt ervoor gezorgd dat de mensen die meedoen met het vasten warm eten krijgen bij het ontvasten ’s avonds. Verder worden er dadels en soep uitgedeeld om een beetje van de sfeer mee te laten proeven. Het belangrijkste is dat wij tijdens deze maand de gedetineerden begeleiden in hun spirituele belevenis.

Aan het eind van de maand wordt de zogenaamde Ied al-Fitr (ook wel Ramadanfeest genoemd) gevierd. Er wordt samen gegeten en een gebedsdienst gehouden waarin wordt gebeden voor alle goeds voor de mensheid en om deze maand nog eens (buiten) mee te mogen maken.

H. Ece

15.07.2009