Bir salgın sebebiyle dostların arasında

Zaten zar gibi olan mesafe uzar gider

Öyle garip ki, ilaç bekleme sırasında

bile, aş etrafında tarife uzar gider

 

Suçu saymakla bitmez şimdi, âhir zamanın

Lakin unutulur; kaç yüzü olur insanın

Elbette boş sözü çok olur, çok konuşanın

Dilinde bilgiçlik ve felsefe uzar gider

 

Bir bütünün kimliği saklıdır bir tanede

Bilinmez ki, kim ne gizler kaç bahânede

Gönüller, sevdalılar; köyde, kentte, hânede

Hoş bir bayram beklerken; arefe uzar gider

 

Bir zamana ulaştık, kalmadı gönül hatır

Kimi havayı koklar, sonra balon patlatır

Bir kürsü yakalayan adam öykü anlatır

Uydurma, yalan-dolan, hurâfe uzar gider

 

Bir gerçek var, uzak sanılır, oysa yarın

gelebilir, belki de yarından daha yakın

Sükût altın demişler, lâkin bazılarının

nasılsa kitabında, sahife uzar gider

 

Ârifler derler ki boş lâfın faydası yok

Nice garipler inler, feryadın sedası yok

Bugün yapılmayanın sonradan edası yok

Görev yapmak yerine latife uzar gider

 

Hüseyin K. Ece

28.1.2.2021

Zaandam