Adam ahmak mı, deli mi, cidden anlamak zor

Pırlantayı terketti, tenekeyi süs etti

Beğenmedi leylakı, gülü, hüsnüyusufu

Genleriyle oynadı, hepsini kaktüs etti

 

”Ben kelim ve fodulum” diyor göğüs gererek

Sanki halk arasında dolaşan bir engerek

İşi gücü şer olan adama sormak gerek

Bu kötü karakteri kimden tevarüs etti

 

Uyarıyı, öğütü almadı, ırgalanmadı

Yaptıklarından pişman olmadı, utanmadı

Kodeste kaldı, ceza sonrası uslanmadı

Yaramazlık yapmaya yine teşebbüs etti

 

Ne de köklü adamın berbat nefreti, kini

Mağdurlar, yakamızdan çek dediler, elini

Aldırmadı, duymadı, evlerin mahremini

Gözetledi, amacı için tecessüs etti

 

Bir dokun bin ah işit örneğidir, şöyleki

bu zalimin yaptığı, önceki ve sonraki

İnsan nasıl bu kadar kötü olabilir ki

Bu şer, galiba iblis ile konsensüs etti

 

Bu zihniyet yetimi bile ezer, sömürür

Korkarım ki zulmüne devam eder bir ömür

Tanıyanlar dediler; nasılsa, hele şükür

Kötülüğe bir ara verdi, teneffüs etti

Hüseyin K. Ece

21.11.2023

Rotterdam