Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1929
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1137528

CÂHİLLİK ve İŞE YARAMAYAN ÇABALAR

Kur’an’da bir âyette iki defa geçen “hamiyyetu’l-câhiliyye-câhiliyye gururu/çabası” câhilî dünya görüşüne sahip kimselerin, yersiz gururlarına, temelsiz iddialarına, kaba davranışlarına ve kör inatçılıklarına, hak davet karşısında müşriklerin olumsuz ve haksız tavırlarına işaret ediyor.

Lees meer...

DERİN BİR MUHALEFET

Kimileri kendilerine ‘hakikat’ belli olduktan sonra ya ondan yüz çevirirler ve ona karşı haksız bir muhalefete girişler, ya da ona karşı yabancılaşırlar. Bunların yaptıkları bu yanlış ‘hakikat’e nisbetle ciddi bir kopuş, yersiz bir düşmanlık diye nitelenebilir.

Lees meer...

DİNLERARASI DİYALOĞ: Tanış Olmak mı Tuzak mı?

-      Giriş

Diyaloğ sözlükte; karşılıklı konuşma, mecazen; anlaşma, uyum sağlama veya bu yolda çalışma, (Türkçe Sözlük, TDK, s: 386) tarafların bir araya gelerek belirli konular üzerinde konuşması anlamlarına gelir. Siyasilerarası diyaloğ, dinlerarası diyaloğ gibi. Diyaloğ kurmak; sözlü ilişki kurmaktır. (Doğan, M. Büyük Türkçe Sözlük,  s: 397)

Lees meer...

EĞER BİLMİYORSANIZ

Ehl-i zikr (zikir ehli) deyimi Kur’an’da iki âyette yer alıyor.  (Nahl 16/43. Enbiyâ 21/7) Aşağıda geçeceği gibi, bazıları Muhammed’in (s.a.v.) insan (beşer) peygamber oluşundan şüpheleri vardır. Her ne sebeple olursa olsun böyleleri Kur’an’ın vahiy yoluyla bir insana indirildiğine kanaat edemiyorlardı.

Lees meer...